Σκοπός του συνδέσμου είναι να ενθαρρύνει και να π ροωθήσει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Η ιδέα π ροέρχεται από τη συνειδητοποίηση ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία προσφέρει πάντα λιγότερες ευκαιρίες στα άτομα να επικοινωνήσ ουν μεταξύ τους. Οι φρενήρεις ρυθμοί της ζωής, μια γενικευμένη καχυποψία για τον διπλανό, η μοναξιά, τα γηρατειά, είναι όλα στοιχεία που συγκλίνουν στο να μην ευνοείται η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ η ανάγκη να συζητήσει κανείς, να ακούσει και ν α ακουστεί, ακόμη και για λίγα λεπτά, π αραμένει αδήριτη και έμφυτη σε κάθε ανθρώπ ινο όν.

Είναι πάντοτε λιγότερες οι π εριπτώσεις της γνωριμίας και επαφής μ ε άτομα εκτός του ιδιαίτερου κύκλου των γνωστών μας (οικογένεια, φίλοι, εργασία) με τους οποίους να υφίσταται μια ανταλλαγή ιδεών ή μόνο μια απλή συνομιλία. Πώς να συναντήσετε τέτοια άτομα; Πηγαίνον τας απλά στις πλατεί ες ή τους δρόμους της Ιταλίας όπου ο σύνδεσμος duechiacchieregratis («δυο κουβέντες δωρεάν») αναπτύσσει αυτή τη δραστηριότητα.

Ο Σύνδεσμος ευνοεί αυτού του είδους τις συναντήσεις. Τα μέλη του duechiacchieregratis επομένως προσφέρουν την ευκαιρία σε όποιον δύναται να την αξιοποιήσει αλλά ακόμη και σε αυτά τα ίδια να μιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με πρόσωπα άγνωστα πιθανόν με ενδιαφέροντα και απόψεις διαφορετικές. Οι εμπλεκόμενοι αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους, χρησιμοποιώντας ένα τραπέζι και μερικές καρέκλες ούτως ώστε να προσφέρουν την ευκαιρία στους περαστικούς να καθίσουν και να ανταλλάξουν μαζί τους αυτό ακριβώς…«δύο κουβέντες δωρεάν».
 
             
 
 
 
Dove ci trovi
 
Informazioni
 
Bacheca
 
Contattaci
 
Galleria Foto
 
 
Copyright 2005: duechiacchieregratis. Tutti i diritti sono riservati